Oferta

Kurs intensywny

sOferta intensywny kurs jest skierowana do osób, które w bardzo szybkim czasie chcą przyswoić jak najwięcej a nie dysponują dużą ilością czasu na naukę. Kurs ten może trwać od kilku dni do kilku tygodni. Zajęcia mogą odbywać się nawet 6 godzin dziennie w tych godzinach, które Państwu odpowiadają. Podczas intensywnego kursu lektor może pracować nad ogólnymi umiejętnościami językowymi jak i skupiać się na konkretnych elementach, które Państwo chcieliby udoskonalić.

Proponujemy intensywne kursy również z języka branżowego jako przygotowanie do wystąpienia czy spotkania. Jednym z elementów oferty jest możliwość skorzystania z kursu - rok nauki w 60 dni, który w 60 dni pozwoli ambitnej i zmotywowanej osobie opanować olbrzymią ilość materiału. Kursy mogą odbywać się również w okresie wakacyjnym.

Czytaj więcej..
Outsourcing językowy

Usługa ta polega na realizacji przez naszych specjalistów wszystkich elementów związanych z komunikacją w języku obcym w Państwa firmie. Zakres usług:

 • Tłumaczenia
 • Organizacja spotkań
 • Przygotowywanie prezentacji
 • Negocjacje
 • Redagowanie witryn internetowych oraz stron skupiających społeczności fanów
 • Komunikacja z klientami zagranicznymi
 • Rekrutacje
 • Przygotowywanie do wyjazdów za granicę
 • Obsługa wizyt gości zagranicznych w Polsce

Skorzystanie z usług profesjonalistów w zakresie obsługi językowej bez wątpienia podniesie prestiż przedsiębiorstwa, które w kontaktach z obcojęzycznymi partnerami nie będzie miało jakichkolwiek problemów komunikacyjnych.

Czytaj więcej..
Kursy przygotowujące do zdania egzaminu FCE dla wychowawców

Szkoła Językowa Smart Talk proponuje kurs FCE pozwalający na zdanie certyfikatu uprawniającego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach. Potwierdzona znajomość języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (FCE) jest najistotniejszym elementem uprawniającym nauczyciela do nauczania języka obcego w przedszkolu. Posiadanie potwierdzonej umiejętności władania językiem obcym bez wątpienia zwiększa szanse na zatrudnienie na w placówkach nauczania przedszkolnego!


W ramach oferty proponujemy gwarancję zdania* oraz 5 godzin zajęć z metodyki nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym (przygotowany we współpracy z Szkołą Językową Poliglotek – Języki Dla Najmłodszych) - ten element jest bardzo istotny ze względu na to, że bez przygotowania metodycznego bardzo trudno jest w odpowiedni sposób przekazywać wiedzę językową dzieciom.


Kurs odbywa się dwa razy w tygodniu w naszej lokalizacji lub w siedzibie przedszkola - po zajęciach przedszkolnych, jeśli Pani Dyrektor wyrazi na to zgodę.

Czytaj więcej..
Zajęcia przez Skype

Dla osób preferujących naukę języka przez Internet przewidujemy kursy przez Skype. Dzięki temu można uczyć się siedząc w domowym zaciszu przy użyciu kamery internetowej. Podobnie jak w kursie szytym na miarę zajęcia i tematyka są dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.


Dodatkowo:

Każdy uczestnik kursu otrzymuje hasło oraz login do platformy e-learning. Po zalogowaniu będzie miał dostęp do ciekawych materiałów dodatkowych. Za pośrednictwem platformy kursant będzie mógł również korzystać z materiałów udostępnionych przez lektora specjalnie dobranych do jego poziomu.

Czytaj więcej..
Certyfikaty

Dla osób, które chcą uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka oferujemy kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych. Są one uznawane na całym świecie i często niezbędne podczas poszukiwania pracy czy aplikacji na studia na zagranicznej uczelni. Do klienta biznesowego kierujemy kurs przygotowujący do TOEIC, który jest najczęściej stosowanym certyfikatem języka angielskiego w biznesie. Na koniec kursu zapewniamy bezpłatny egzamin próbny.


Język angielski:

 • Cambridge English First (FCE)
 • Cambridge English Advanced (CAE)
 • Cambridge English: Proficiency (CPE)
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Test of English for International Communication (TOEIC)


Język niemiecki:

 • Zertifikat Deutsch (Goethe-Zertifikat B1)
 • Zentrale Mittelstufenprüfung (Goethe-Zertifikat C1)


Język hiszpański:

 • Nivel Inicial
 • Nivel Intermedio


Dodatkowo:

Każdy uczestnik kursu otrzymuje hasło oraz login do platformy e-learning. Po zalogowaniu będzie miał dostęp do ciekawych materiałów dodatkowych. Za pośrednictwem platformy kursant będzie mógł również korzystać z materiałów udostępnionych przez lektora specjalnie dobranych do jego poziomu.

Czytaj więcej..
Native Speaker

Poza zajęciami z lektorami polskimi oferujemy również zajęcia z native speakerem. Jest to doskonała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w kontakcie z osobami, dla których język kursu to język ojczysty. Zajęcia mogą opierać się na konwersacjach lub być indywidualnym kursem dopasowanym do Państwa potrzeb.


Dodatkowo:

Każdy uczestnik kursu otrzymuje hasło oraz login do platformy e-learning. Po zalogowaniu będzie miał dostęp do ciekawych materiałów dodatkowych. Za pośrednictwem platformy kursant będzie mógł również korzystać z materiałów udostępnionych przez lektora specjalnie dobranych do jego poziomu.

Czytaj więcej..
Język dla osób wyjeżdżających za granicę

Język dla osób wyjeżdżających za granicę to nie typowe zajęcia języka ogólnego, ale kilkumiesięczny kurs przeznaczony dla osób, które potrzebują języka do podróży. Największy nacisk jest kładziony nie na gramatykę, lecz na słownictwo i zwroty, które z pewnością przydają się na lotnisku, przystanku, w restauracji czy sklepie. Dodatkowo lektor postara się na zajęciach przybliżyć kulturę i zwyczaje danego kraju i przedstawi niezwykle ciekawą literaturę podróżniczą.

Czytaj więcej..
Język branżowy

Posiadamy doświadczenie w nauczaniu języków obcych z dziedziny prawa, medycyny, biznesu, bankowości, sprzedaży i obsługi klienta, księgowości oraz hotelarstwa. Możemy dostosować tematykę kursu do konkretnej branży. Prowadzimy kursy dla klientów dopiero rozpoczynających naukę języka jak i dla osób, które opanowały już język obcy w stopniu bardzo dobrym, ale chciałyby z różnych względów opanować go jeszcze lepiej. Dzięki branżowym kursom językowym zwiększona zostaje efektywność komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem lub partnerem zagranicznym. Bez wątpienia dobra znajomość języka branżowego przez pracowników danej firmy zwiększa jej prestiż. Istotny jest też fakt, iż pracownicy, którzy opanowali język obcy w stopniu bardzo dobrym zgłaszają znacznie większe poczucie pewności siebie w kontaktach z kontrahentem – fakt ten w olbrzymim stopniu wpływa na relacje biznesową.

Czytaj więcej..
Tłumaczenia CV oraz listów motywacyjnych

Istotą poszukiwania pracy a zarazem pierwszym kanałem oraz źródłem kontaktu potencjalnego pracodawcy z pracownikiem jest Curriculum Vitae. Pracodawca bez wątpienia zwróci uwagę na nieprawidłowo użyte zwroty czy błędy gramatyczne użyte w życiorysie. Nasz tłumacz posiada duże doświadczenie w tłumaczeniu, a także redagowaniu życiorysów oraz listów motywacyjnych.

Czytaj więcej..
Audyt językowy

Jest nowoczesną metodą oceny kompetencji językowych pracowników.

W ramach usługi proponujemy:

 • Analizę potrzeb językowych z szczególnym uwzględnieniem profilu działania oraz specjalizacji danej firmy
 • Wyodrębnienie kandydatów o odpowiednich kompetencjach językowych podczas procesu rekrutacji wewnętrznej oraz zewnętrznej
 • Wybór pracowników reprezentujących określony poziom zaawansowania językowego do udziału w konferencjach lub szkoleniach
 • Wybór odpowiednich pracowników do podejmowania działań wymagających odpowiednich kompetencji językowych (np. rekrutacja obcojęzycznych pracowników, kontakt z klientem obcojęzycznym)
 • Określenie poziomu zaawansowania językowego pracowników
 • Określenie możliwych ścieżek rozwoju językowego pracowników
 • Określenie przyrostu umiejętności językowych pracowników po odbytym kursie


Bez wątpienia usługa audytu językowego i zastosowanie się pracowników do wniosków audytu przyczynia się do wzrostu konkurencyjności oraz wydajności pracy pracowników. Ponadto usługa audytu polepsza w znaczącym stopniu pozycję przedsiębiorstwa w negocjacjach oraz kontaktach z klientem zagranicznym – pracownik z odpowiednimi kompetencjami językowymi (po odbyciu kursów językowych zaleconych podczas audytu) oddelegowany jest do realizacji zadań, które odpowiadają jego umiejętnościom językowym.

Czytaj więcej..
Kurs szyty na miarę

Kurs szyty na miarę to idealne rozwiązanie dla osoby, która chce zajęć dostosowanych nie tylko do swojego poziomu językowego, ale również potrzeb i zainteresowań. Po wstępnym zapoznaniu nasi metodycy układają indywidualny program dla każdego klienta. Może on być oparty na kursie podręcznikowym, metodzie bezpośredniej, konwersacjach, analizie prasy i filmów lub być mieszanką wszystkich metod, które Państwo lubią i które przynoszą najlepsze rezultaty. Tematyka zajęć nie jest z góry ustalona jak w przypadku wielu kursów standardowych, lecz opracowana wspólnie z kursantem. Z każdym znajdziemy wspólny język i nikomu nie pozwolimy się nudzić.


Dodatkowo:

Każdy uczestnik kursu otrzymuje hasło oraz login do platformy e-learning. Po zalogowaniu będzie miał dostęp do ciekawych materiałów dodatkowych. Za pośrednictwem platformy kursant będzie mógł również korzystać z materiałów udostępnionych przez lektora specjalnie dobranych do jego poziomu.

Czytaj więcej..
Język obcy dla firm

By komunikować się po angielsku z kontrahentem, szefem czy klientem w sposób efektywny, warto jest wciąż odpowiednio poszerzać swoją wiedzę. W wielu specyficznych sytuacjach podstawowe słownictwo może okazać się niewystarczające. W Szkole Językowej Smart Talk przygotowaliśmy angielski biznesowy dopasowany do indywidualnych potrzeb każdej branży.

W naszej szkole językowej w Poznaniu bez dodatkowych kosztów zapewniamy:

 • Placement test – określający poziom umiejętności językowych słuchaczy
 • Opracowanie indywidualnego planu nauczania dla poszczególnych grup
 • Opiekuna dydaktycznego, dostępnego dla Państwa przez cały czas trwania umowy
 • Elastyczność w zakresie zarówno tematyki jak i dni i godzin przeprowadzania kursów
 • Ankiety ewaluacyjne badające poziom zadowolenia z kursu
 • Raport dotyczący frekwencji, zrealizowanego materiału i postępów w nauce poszczególnych słuchaczy
Czytaj więcej..
Rozmowa telefoniczna

Zajęcia przez telefon to niestandardowy kurs skierowany do osób, które mimo chęci nie mają czasu na naukę. Można świetnie połączyć przyjemne z pożytecznym i dzwonić podczas żmudnych, służbowych podróży czy prasując pranie. Nasi lektorzy przeprowadzą przez telefon regularne zajęcia lub konwersacje.

Czytaj więcej..
Kursy maturalne z gwarancją zdania

W czasach globalizacji umiejętność posługiwania się językiem obcym zarówno w mowie jak i w piśmie staje się istotna zarówno na rynku pracy jak i podczas aplikacji na studia wyższe. Matura a szczególnie matura rozszerzona z języka obcego staje się bardzo ważnym elementem układanki, której ułożenie pozwoli dostać się na upragnione studia. Nasi lektorzy przygotowują do matury z języka obcego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Jesteśmy pewni, że dzięki naszym kursom maturalnym, uczeń zaliczy maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym na zadowalająca ilość punktów – jeśli nie, zwracamy całą należność za kurs! *szczegółowy regulamin dostępny dla zainteresowanych.

Czytaj więcej..
Językowe wyjazdy integracyjne

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów stworzyliśmy ciekawą ofertę wyjazdów dla klientów indywidualnych oraz zorganizowanych grup. Piękna sceneria z dala od zgiełku miasta znakomicie współgra z zadaniami, które uczestnicy mają do zrealizowania. Wyjazdy odbywają się z osobami których język ojczysty jest językiem kursu lub Polakami znakomicie mówiącymi w danym języku. Wyjazdy można traktować również jako znakomitą okazję do integracji zespołu podczas których przekonają się Państwo, że można uczyć się języka obcego praktycznie nie zdając sobie z tego sprawy.

Czytaj więcej..
Kurs przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej

Intensywny kurs przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniający specyfikę językową branży w której klient ubiega się o pracę. Na koniec kursu symulacja rozmowy kwalifikacyjnej w warunkach zbliżonych rzeczywistym warunkom przeprowadzania rekrutacji – dzięki tej usłudze wielu naszych klientów nabrało pewności siebie oraz zdobyło upragnioną pracę. Dodatkowo współpracujący z nami doradca zawodowy, który na co dzień zajmuje się przeprowadzaniem rekrutacji, udzieli Państwu porad związanych z częstymi problemami pojawiającymi się podczas rozmów o pracę.

Czytaj więcej..
Cień

Pomijając swój własny cień, który widzimy idąc w słoneczny dzień, w naszej szkole jest możliwość wynajęcia dodatkowego Cienia. Cień to lektor danego języka, który będzie nam towarzyszył przy codziennych czynnościach rozmawiając z nami w danym języku. Jest to niezwykła oferta skierowana do osób, które chcą się uczyć języka, ale z różnych względów nie mają na to czasu. Nasz Cień spędzi z Państwem czas tak, jak w normalnej sytuacji spędziliby go Państwo sami - gotując, sprzątając w domu, robiąc zakupy czy załatwiając formalności w pracy. Chociaż przez cały czas Cień nie będzie prowadzić standardowych zajęć, będą Państwo mieli okazję nauczyć się języka w sytuacjach codziennych i to nie chodząc do szkoły.

Czytaj więcej..
Konwersacje

Mówienie oraz rozumienie słowa mówionego jest jednym z najistotniejszych aspektów rozwoju językowego. Podczas tego kursu kładziemy nacisk na swobodę mówienia w języku obcym, poszerzenie słownictwa oraz zwrotów, a także na rozumienie ze słuchu. Podczas zajęć będą Państwo musieli między innymi: poradzić sobie będąc całkiem sami w Nowym Jorku, Madrycie czy Rzymie, nagrać swoją własną audycję radiową, a także zrozumieć co miała na myśli Madonna śpiewając jeden ze swoich największych hitów "Papa Don't Preach ". Konwersacje zazwyczaj kierujemy do osób, które w pewnym stopniu znają już język obcy i chciały by nabrać więcej pewności siebie oraz swobody w codziennej komunikacji w języku obcym.


Dodatkowo:

Każdy uczestnik kursu otrzymuje hasło oraz login do platformy e-learning. Po zalogowaniu będzie miał dostęp do ciekawych materiałów dodatkowych. Za pośrednictwem platformy kursant będzie mógł również korzystać z materiałów udostępnionych przez lektora specjalnie dobranych do jego poziomu.

Czytaj więcej..
Spotkania w mieście

Spotkania w mieście kierowane są do osób, które nie chcą uczyć się języka w domu czy sali lekcyjnej. Nasi lektorzy mogą prowadzić zajęcia w parku, kawiarni czy pubie. W odróżnieniu od innych kursów, mogą się Państwo rozluźnić i zapomnieć, że są na lekcji. Spotkanie na mieście może mieć formę indywidualnie dostosowanej lekcji lub konwersacji.

Czytaj więcej..
 
Kontakt

Szkoła Językowa Smart Talk


Kursy stacjonarne: ul.Warszawska 4a lok.96, Kostrzyn (Poznań)


Email: biuro@smarttalk.pl

Mateusz Melosik - tel. kom 691 407 586

Katarzyna Kwapisz - tel. kom 889 572 009

Smart Talk

Ta strona internetowa używa ciasteczek (cookies). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z tych plików.